Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

2014-07-15-Nominacja-wierzbickaW dniu 5 czerwca 2014 r. Pani dr hab. Mariola Wierzbicka, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej oraz Kierownik Zakładu Lingwistyki Kontrastywnej i Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych.

Zakres pracy Pani Profesor obejmuje między innymi gramatykę kontrastywną niemiecko-polską oraz synchroniczne i diachroniczne badania z pogranicza składni, semantyki i pragmatyki, ze szczególnym uwzględnieniem semantyki składniowej, semantyki czasownika i czasu, zjawiska temporalności, kauzalności, modalności i aspektualności w szerszych kontekstach.

Długoletnie zaangażowanie Pani Profesor w krzewienie i popularyzację języka niemieckiego w Polsce mają szczególne znaczenie dla naszego Stowarzyszenia w kontekście wspierania i promowania współpracy polsko-niemieckiej na polu naukowym. Bardzo cieszymy się, że działalność osób należących do Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta doceniana jest w polskim środowisku naukowym. Pragniemy przekazać Pani Profesor wyrazy uznania oraz życzyć dalszych sukcesów.

 

Joomla Templates by Joomla51.com