Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

shp logo 200pxDnia 23 czerwca 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowsko-Katowickiego Oddziału SHP, na którym wyłoniono nowy Zarząd. W jego skład weszli kol. Henryk Figiel (Przewodniczący), kol. Andrzej Grabowski, kol. Edeltrauda Helios-Rybicka, kol. Marian Jaskuła oraz kol. Roman Pfitzner. Oddział odstąpił od powołania Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji.

Wcześniejszy skład tworzyli kol. Halina Gabryś (Prezes), kol. Edeltrauda Helios-Rybicka (Wiceprezes), kol. Henryk Figiel (Sekretarz), kol. Zbigniew Maciąg oraz kol. Andrzej Grabowski (Członkowie). Z Zarządem blisko współpracował także kol. Zbigniew Miszalski. Komisję Rewizyjną tworzyli kol. Jerzy Pamin, kol. Czesław Klocek oraz kol. Jerzy Jedliński.

W imieniu Zarządu Głównego SHP serdecznie gratulujemy nowo wybranym Kolegom i Koleżankom, życzymy owocnej współpracy w ramach Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd Główny serdecznie dziękuje ustępującym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i wkład pracy.

Joomla Templates by Joomla51.com