Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

2014-09-30-jubileusz-pracy-naukowej-prof-slawomiry-wronkowskiej-jaskiewiczDnia 24 czerwca odbyła się w Poznaniu w Collegium Iuridicum Novum Konferencja „Wykładnia Konstytucji: praktyka i teoria". Sesja ta zorganizowana została w związku z jubileuszem pracy naukowej Profesor Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się po sesji naukowej.

Profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz oprócz prowadzenia wykładów ze studentami pełniła również funkcję prorektora UAM, członka Senatu, Przewodniczącego Senackiej Komisji Prawnej UAM czy była autorem statutu uczelni.

Oprócz zaangażowania na rzecz uniwersytetu, Pani Profesor była również aktywna w życiu poza uczelnią. Przez wiele lat była Przewodniczącą Komitetu Nauk Prawnych PAN, Członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów czy kierownikiem zespołu ekspertów ds. prawa i legislacji przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2010 roku piastuje urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

FOT. Maciej Męczyński Życie Uniwersyteckie

Joomla Templates by Joomla51.com