Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

shp logo 200px

Z przyjemnością informujemy, iż Wojciech Dajczak otrzymał od Fundacji im. Aleksandra von Humboldta grant na trzyletnią współpracę badawczą (2015-2017) w ramach programu „Institutpartnerschaft”. Grant ten jest przyznawany w ramach współdziałania między niemieckimi oraz zagranicznymi naukowcami. W ten sposób Fundacja im. Alexandra von Humboldta przyczynia się do wspierania współpracy na gruncie badawczym. Łączna kwota wsparcia wynosi do 55 000 euro i przyznawana jest na okres do trzech lat.

Grant dotyczy współpracy między Instytutem Historii Prawa na Uniwersytecie w Heidelbergu, kierowanym przez  Prof. Dr. Christiana Baldusa a Katedrą Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, której kierownikiem jest Pan Profesor Wojciech Dajczak. Temat projektu realizowanego w ramach tej współpracy dotyczy problematyki części ogólnej prawa cywilnego, jej rzymskich korzeni, struktur domagatycznych oraz możliwości ich wykorzystania w XXI wieku (Der Allgemeine Teil des Privatrechts. Römischrechtliche Wurzeln – dogmatische Strukturen – Leistungsfähigkeit im 21. Jahrhundert).

Koledze Profesorowi Wojciechowi Dajczakowi serdecznie gratulujemy!

Joomla Templates by Joomla51.com