Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

Zielona Góra zebranie zdjęcieW dniach 3-4 października 2014 roku odbyło się w Zielonej Górze spotkanie oraz posiedzenie Zarządu Głównego SHP. Wzięli w nim udział prawie wszyscy członkowie Zarządu Głównego. Goście mieli okazję wysłuchać wykładu Pani Profesor Aldony Sopaty pt. „Dwujęzyczność – rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka” oraz wykładu Profesora Waldemara Pfeiffera pt. ”Język w przestrzeni publicznej”. Oba wykłady odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Następnie uczestnicy wyjazdu wybrali się do Dworku Winnego w Górzykowie, gdzie mieli okazję zwiedzić winnicę oraz spróbować regionalnych wyrobów.

W dalszej części dnia, w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się w posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas pierwszej części obrad omówiony został regulamin dofinansowywania udziału w konferencjach młodych naukowców. Dyskusja dotyczyła zmian, które miały być dokonane w procesie udzielania dofinansowania. Zaprezentowana została też nowa strona internetowa SHP. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja, która na zaproszenie J.M. Rektora odbyła się w Zielonogórskiej Palmiarni.


Podczas drugiego dnia obrad Prezes zreferował przebieg posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SHP, które odbyło się dnia 9 września 2014 roku w Poznaniu. Podsumowano między innymi działalność oddziałów, a także Sekretarza oraz Prezesa Zarządu Głównego. Omówiono również współpracę SHP z Fundacją im. Aleksandra von Humboldta, Akademią Młodych Uczonych, Europejskim Uniwersytetem Viadrina oraz klubami humboldtowskimi w innych krajach, a także sprawy finansowe Stowarzyszenia. Kolejnym ważnym tematem stał się regulamin dotyczący Nagrody SHP dla młodych uczonych. Posiedzenie zakończyła dyskusja dotycząca organizacji konferencji i seminariów oraz Kongresu w Łodzi w 2016 roku.

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com