Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

janusz gil24 października 2014 roku pożegnaliśmy zmarłego nagle naszego Kolegę – Profesora Janusza Gila. Uroczystości żałobne rozpoczęły się w Auli Uniwersyteckiej gdzie odbyło się otwarte, także dla gości spoza uczelni, żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, podczas którego został pożegnany, zmarły Janusz Gil – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ. Profesora wspominali m.in. jego koledzy i przyjaciele z Instytutu Astronomii.

W uroczystościach uczestniczyli pracownicy i studenci Uniwersytetu oraz goście, którzy przybyli do Zielonej Góry z całego kraju, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych i uczcić pamięć Profesora Janusza Gila.

Przed rozpoczęciem uroczystego posiedzenia Senatu uczestnicy pogrzebu mieli możliwość wpisania się do wystawionej księgi kondolencyjnej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.
Profesor Janusz Gil - wybitny naukowiec, organizator mający ogromne zasługi dla rozwoju zielonogórskiego środowiska akademickiego, zaangażowany Humboldczyk, popularyzator nauki - zmarł nagle 19 października 2014 r.

 

Profesor dr hab. Janusz Gil


Profesor Janusz Gil studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym WSP w Rzeszowie, studia doktoranckie i doktorat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1983 roku, habilitacja i profesura również na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kolejno w latach 1988 i 1996. W Zielonej Górze pracował od 1988 roku, najpierw jako adiunkt w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później jako dyrektor Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pełnił funkcję prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmował się badaniem pulsarów i gwiazd neutronowych, a w szczególności ich promieniowaniem radiowym i rentgenowskim. Z jego inicjatywy 1 lipca 1989 r. powstało Zielonogórskie Centrum Astronomii, które było prekursorem Instytutu Astronomii UZ. Instytut pod kierownictwem prof. Janusza Gila stał się liczącym i znanym w kraju oraz na świecie ośrodkiem astronomii.

Prowadził wykłady w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych. Po obronie doktoratu w 1984 r. wyjechał do Narodowego Centrum Radioastronomii w Charlottesville, USA. Następne lata 1985-1987 spędził na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Kentucky, USA. W latach 1991-1993 przebywał na stypendium Humboldta w Instytucie Radioastronomii Maxa Plancka w Bonn. W 1997 roku wyjechał jako honorowy profesor wizytujący na Uniwersytet w Hong Kongu. Honorowe stypendium Humboldta uzyskał w 2001 roku. W 2005 roku przebywał na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Las Vegas w Nevadzie USA, jako profesor wizytujący.

Jest autorem wielu artykułów i kilku książek popularnonaukowych oraz 154 publikacji cytowanych ok. 1700 razy w tym 92 prace filadelfijskie cytowane ok. 1650 razy. Indeks Hirscha - 26.

Joomla Templates by Joomla51.com