Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

prof tadeusz trziszka 2Miło nam poinformować, że nasz wybitny Kolega, były Prezes Zarządu Głównego SHP i znakomity naukowiec autor ponad 400 prac naukowych, w tym 150 oryginalnych oraz 15 podręczników i monografii, został nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Serdeczne gratulacje składa Zarząd Główny SHP

 

 

Tadeusz Trziszka

Profesor zwyczajny w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2001-2004 Prezes Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum. Ekspert w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim. W latach 1996 – 2002 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni, a w latach 2012-2016 prorektora ds. nauki i innowacji.

Wiodącym obszarem badań prof. Trziszki są bioaktywne substancje pozyskiwane z jaj do celów nutraceutycznych i biomedycznych, z uwzględnieniem wdrażania innowacyjnych technologii utrwalania, w tym wysokonapięciowe pola elektryczne, skoncentrowane wiązki mikrofalowe, zintegrowane systemy pasteryzacyjne oraz nowe technologie ekstrakcyjne, w tym ekstrakcje w płynach nadkrytycznych. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono izolacji aktywnych substancji z białka jaja (lizozym, cystatyna), co było i jest przedmiotem projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie w obszarze dużych zainteresowań pozostaje technologia izolacji fosfolipidów z żółtka jaja, w tym metodą ekstrakcji w płynach nadkrytycznych. Ostatnio realizowane badania obejmują biologicznie aktywne peptydy treści jaja i ich zastosowanie biomedyczne oraz w suplementach diety. Procesy biotechnologiczne prowadzące do uzyskania tych peptydów związane są z enzymatyczną hydrolizą ubocznych składników powstałych m.in. w procesach ekstrakcyjnych, co pozwala na tworzenie innowacyjnych, kompleksowych technologii o wysokiej wydajności. Obszar surowcowy i makrobiotechnologiczny obejmują badania nad metodami wzbogacania składu treści jaja w wielonienasycone  kwasy tłuszczowe i witaminy na drodze transformacji składników pasz do jaj z uwzględnieniem systemów żywienia, utrzymania drobiu i doboru genetycznego. Badania te służą do wykreowania nowej generacji naturalnych surowców wyjściowych do produkcji biosuplementów diety jako oryginalnych polskich produktów.

Oddzielnym kierunkiem badań jest bezpieczeństwo żywności i analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego w łańcuchu produkcji żywności (GMP/GHP, HACCP), z uwzględnieniem prawa europejskiego i systemów zarządzania jakością (normy z serii ISO 9000:2009).

Joomla Templates by Joomla51.com