Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

purchla jacekProf. Jacek Purchla objął przed kilkoma dniami, w trakcie sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu stanowisko przewodniczącego Komitetu.

Komitet Światowego Dziedzictwa jest prestiżowym gremium, w skład którego wchodzą przedstawiciele 21 państw wybranych spośród 192 sygnatariuszy Konwencji Światowego Dziedzictwa. Polska jest po raz drugi członkiem Komitetu (poprzednio w latach 1976-1978; obecna kadencja obejmuje lata 2013-2017.

W dniach 2- 12 lipca 2017 odbywać sie będzie w Krakowie 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Podczas przyszłorocznej sesji Komitetu– zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - może być rozpatrywany polski wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych.

Prof. Jacek Purchla, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych; członkiem Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Purchla jest humboldtczykiem. Stypendium odbywał w roku 1991 w TH Aachen Lehrstuhl für Planungstheorie pod kierownictwem Prof. Gerharda Fehla.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m. in. Rady Europa Nostra w Hadze, Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label, członek Komitetu Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Od 2000 r. przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 15 lipca 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO (wcześniej, od 2012 roku, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego).
Serdecznie gratulujemy!

Joomla Templates by Joomla51.com