Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45
  • No feeds found!

Aktualności

BB

Z przyjemnością informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w trakcie swojej 133. sesji w dniu 1.12.2016 r. wybrało naszego Kolegę, Prof. dr hab., multi dr hc., Bogusława Buszewskiego, do grona członków Akademii. Profesor Buszewski kieruje Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta odbył w Instytucie Chemii Organicznej Uniwersytetu w Tybindze, był też wielokrotnie zapraszany do czołowych na świecie ośrodków badawczych jako „visiting professor”. Jego zainteresowania badawcze dotyczą aktualnych zagadnień chemii analitycznej, medycznej i chemii środowiska.

Jest laureatem wielu prestiżowych odznaczeń, twórcą szkoły naukowej w zakresie chemii analitycznej na UMK w Toruniu. Wielokrotnie odznaczany za swoje osiągnięcia naukowe, przez dwie kadencje (2007–2013) sprawował funkcję Prezesa Zarządu Głównego SHP, a także prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Serdecznie gratulujemy.

Joomla Templates by Joomla51.com