Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45
  • No feeds found!

Aktualności

shp logo 200px

W dniach 27 – 28 czerwca br. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Iura privata in comparatione“. Konferencja poświęcona jest komparatystyce prawa prywatnego w Europie i ma na celu między innymi wspieranie aktywności młodych europejskich naukowców w tym obszarze badawczym. Projekt ma również zachęcić zagranicznych naukowców do badań prawnoporównawczych uwzględniających polski porządek prawny i dorobek polskich naukowców, zmniejszając tym samym istniejące dysproporcje w wymianie wiedzy i doświadczenia w szczególności między Polską i Niemcami. Taka międzynarodowa współpraca prawników ma przyczynić się do intensyfikacji dialogu prawnego w kontekście regionalnym i ogólnoeuropejskim.

W obradach wezmą udział naukowcy nie tylko z Polski i Niemiec, ale również ze Szwajcarii, Czech oraz Włoch. Polskie uczelnie będą reprezentowane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adam Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencje organizuje Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina.

Badania są współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.
Societas Humboldtiana Polonorum objęła konferencję honorowym patronatem.

Poniżej plakat konferencyjny, a w załączeniu ramowy program.

Internationales Forschungsseminar Iura privata in comparatione POSTER 1

 

Joomla Templates by Joomla51.com