Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Humboldt-Kolleg

GRANICE POZNANIA/LIMITS OF KNOWLEDGE

Kraków, 22-25 czerwca 2017 r.

 

Rok 2017 poświęcony był pamięci Mariana Smoluchowskiego polskiego fizykochemika o światowym znaczeniu i stało się to inspiracją dla środowiska krakowskich humboldtczyków do zorganizowania konferencji poświęconej znaczącym osiągnięciom nauki i myśli ludzkiej.

Konferencja zorganizowana została w formule Humboldt-Kolleg, któremu nadaliśmy tytuł

Granice Poznania / Limits of Knowledge

Ten kolleg planowaliśmy powiązać z jubileuszem 90-tej rocznicy urodzin Dr. Heinricha Pfeiffera wieloletniego sekretarza generalnego Alexander von Humboldt-Stiftung i wielkiego przyjaciela Polski. Jego przedwczesna śmierć w grudniu 2016 r. nadała konferencji charakter wspomnieniowy, czego wyrazem była zarówno specjalna sesja naukowa poświęcona roli Fundacji i zasługom Jubilata jak też i poświęcona Mu wystawa. 

Organizatorem konferencji był Oddział Krakowsko-Katowicki Societas Humboldtiana Polonorum przy wydatnej współpracy i pomocy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Patronat nad konferencja objęli: Prezydent Miasta Krakowa oraz Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liczba uczestników konferencji wyniosła 282 osoby (w tym 123 cudzoziemców). Uczestnicy pochodzili z 25 krajów świata: Argentyna (1), Australia (5), Czechy (3), Dania (1), Egipt (6), Estonia (1), Finlandia (1), Francja (2), Gruzja (3), Jordania (3), Kanada (2), Luxemburg (2), Niemcy (31), Portugalia (3), Rosja (7), Rumunia (1), Serbia (3), Szwajcaria (1), Tajlandia (2), Turcja (6), Ukraina (25), USA (4), Węgry (9), Wielka Brytania (1) oraz Polska (159).
Była to największa liczba cudzoziemców w historii konferencji organizowanych przez SHP.
W konferencji uczestniczyło 109 humboldtczyków (65 z Polski i 44 z zagranicy).

Ze strony Fundacji Humboldta w konferencji uczestniczył Prof. Helmut Schwarz-prezydent Fundacji oraz pani Rebecca Grossmann i pan Uwe Brieger z Referatu Europy Biura Fundacji.

Otwarcie konferencji miało miejsce w dniu 22 czerwca w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. W części oficjalnej adresy powitalne wygłosili:
Prof. Helmut Schwarz – Prezydent of the Alexander von Humboldt-Foundation
Dr. Michael Gross – Konsul Generalny RFN w Krakowie
Pani Elżbieta Koterba – Wiceprezydent m. Krakowa
Prof. Andrzej R. Pach – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej ds. Nauki
Prof. Stanisław Kistryn– Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
Prof. Marek Jeżabek – Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
oraz Prof. Stanisław Ledakowicz – Prezes Societas Humboldtiana Polonorum, który oficjalnie otworzył konferencję.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia Medalu SHP kol. Bogusławowi Buszewskiemu b. prezesowi SHP oraz statuetki Laur SHP p. dr Michaelowi Grossowi – Konsulowi Generalnemu RFN w Krakowie. Te część zamknął występ chóru akademickiego UJ Camerata Jagellonica kierownictwem p. Janusza Wierzgacza oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie na tle kurtyny Siemiradzkiego.

W części naukowej wysłuchaliśmy wykładów prof. Jana Woleńskiego, prof. Ulricha Lüttge oraz prof. Bogusława Buszewskiego po czym odbyła się recepcja, której sponsorem był Urząd Miasta Krakowa.

Obrady naukowe w dniach 23-25 czerwca 2017 r. odbywały się w Gmachu Głównym Akademii Górniczo-Hutniczej. Złożyło się na to 8 wykładów plenarnych oraz 46 wykładów sekcyjnych (w 15 sekcjach). 22 wykłady wygłoszone zostały przez wybitnych naukowców zaproszonych przez organizatorów – wśród nich byli m.in.: Klaus Unger (JGU Mainz), Jacek Purchla (MCK Kraków). Sebastian Sapeta (IFJ Kraków), Andrzej Bronk (KUL Lublin), Grzegorz Wójcik (UMCS Lublin), Edwin Laerman (Uni Bielefeld), Zdzisław Burda (AGH Kraków), Heinrich Wansing (Uni Bochum), Tomasz Placek (UJ Kraków), Joachim Sauer (Uni Berlin), Monika Walczak (KUL Lublin), Thomas Schimmel (KIT Karlsruhe), Andreas Zuettel (EPF Lausanne), Piotr Tuleja (UJ Kraków), Włodzimierz Wróbel (UJ Kraków), Tomasz Bulik (UW), Jürgen Hescheeler (Uni Köln), Janos Fischer (Richter Plc Budapest), Ludwig Schulz (TU Dresden), Leszek Zaraska (UJ Kraków), Martin Oberlack (TU Darmstadt).

Ponadto pani Rebecca Grossman wygłosiła specjalny wykład prezentujący aktywność i programy stypendialne Fundacji im. Alexandra Humboldta.

W piątek 23.06 odbyła się kierowana przez Dr. Giselę Janetzke i prof. Mariana Jaskułę dyskusja panelowa p.t. Achievements of the Alexander von Humboldt-Foundation supporting international mobility of researchers: Heinrich Pfeiffer's secret of success and future challenges co stało się okazją tak dla panelistów jak i obecnych na sali humboldtczyków do wspomnień związanych z osobą Dr. Heinricha Pfeiffera. Sylwetkę naszego Przyjaciela i jego zasługi dla Fundacji przypominała także specjalna wystawa w holu AGH jak też pokaz slajdów oraz specjalna publikacja w czasopiśmie UJ Alma Mater przygotowane przez kol. Andrzeja Więckowskiego.

Na zakończenie konferencji, w dniu 25.06 miały miejsce dwa wykłady wygłoszone przez prof. Andrzeja Bronka i prof. Grzegorza Wójcika i będące wprowadzeniem do dyskusji okrągłego stołu noszącej tytuł „Quo vadis Science?“ i poświeconej najistotniejszym osiągnięciom, wyzwaniom i oczekiwaniom wobec nauki oraz możliwościom ich spełnienia. Dyskusję tę prowadził prof. Józef Spałek, a jako paneliści wystąpili: Prof. Maciej Żylicz, Prof. Heinrich Wansing, Prof. Jürgen Hescheler oraz Dr. Łukasz Lamża.
Nagrania audio-video z tych wykładów oraz dyskusji dostępne są pod adresem: http://limitsofknowledge.edu.pl/?page_id=1341

Istotnym elementem konferencji była Sekcja Młodych Badaczy, do której zaprosiliśmy (na podstawie rekomendacji humboldtczyków) 50 osób, które w nieodległej przyszłości mają szanse skutecznego ubiegania się o stypendium badawcze Humboldta. Program tej Sekcji obejmował ustną i posterową prezentacje wyników własnych badań naukowych oraz udział w specjalnym Workshopie poświęconym problemom przygotowania wniosku stypendialnego, publikacji naukowej oraz zagadnieniom etycznym w badaniach i w publikacjach. Workshop ten przygotowany został przez prof. Edeltraudę Helios-Rybicką i prof. Romana Pfitznera, a w gronie prelegentów wystąpili ponadto Prof. Thomas Schimmel, Prof. Martin Oberlack, Prof. Prof. Jürgen Hescheler i Prof. Andreas Zuettel.

Prezentacje młodych badaczy były oceniane przez specjalną komisję i 11 z nich zostało wyróżnione. Zdobywcy pierwszych miejsc w trzech sekcjach tematycznych:
Joanna Ciesielska (UW), Paulina Supel (Uniwersytet Rolniczy Kraków) oraz Karol Golasiński (IPPT PAN Warszawa) otrzymali jako nagrodę miesięczne stypendium w Niemczech ufundowane przez DAAD.

Pełna lista wyróżnionych młodych badaczy dostępna jest pod adresem:
http://limitsofknowledge.edu.pl/?page_id=1315

Krótkie streszczenia wykładów oraz posterów (Proceedings…) wydane zostały w formie książkowej i dostępne są pod adresem
http://limitsofknowledge.edu.pl/?page_id=1088

Na stronie konferencji umieszczona jest również galeria zdjęć dokumentująca jej przebieg.
http://limitsofknowledge.edu.pl/?page_id=1110

Równie bogaty był program kulturalny. I tak w dniu 23.06 uczestnicy konferencji mieli okazję podziwiać w scenerii Rynku Głównego specjalny występ baletu dworskiego Cracovia Danza, a następnie uczestniczyć na zaproszenie Konsula generalnego RFN w recepcji w Międzynarodowym Centrum Kultury.
W sobotę 24.06 uczestniczyliśmy w koncercie organowym przed ołtarzem Wita Stwosza w Kościele Mariackim. Piękna pieśń Von guten Mächten wunderbar geborgen przypomniała nam naszego nieodżałowanego przyjaciela Dr. Heinricha Pfeiffera.

Następnie, w poźnych godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w Nocy Świętojańskiej (słynne krakowskie „Wianki”) na barce wiślanej pod Wawelem podziwiając pokaz ogni sztucznych.

Dla uczestników konferencji i osób towarzyszących zorganizowane były spacery po Krakowie oraz wizyty w muzeach (m.in. Collegium Maius, Muzeum Narodowe z obrazem Leonarda da Vinci Dama z Gronostajem, Podziemia Rynku Krakowskiego, Kopalnia soli w Wieliczne, Zamek w Pieskowej Skale, oraz spływ Dunajcem)

Istotne wsparcie organizacyjne i finansowe przy organizacji Kollegu udzielili nam: Fundacja Alexandra von Humboldta, Urząd Miasta Krakowa, Konsul Generalny RFN w Krakowie, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Firma Wolff oraz DAAD. Za te pomoc serdecznie dziękujemy.
Niestety nasze starania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wsparcie okazały się bezskuteczne co wydarzyło się po raz pierwszy w historii SHP.

Organizacją Kollegu kierowali: prof. Henryk Figiel (AGH) jako przewodniczący oraz prof. Marian Jaskuła (UJ) jako wiceprzewodniczący i sekretarz. W składzie komitetu organizacyjnego byli także: Prof. Andrzej Grabowski, Prof. Edeltrauda Helios-Rybicka, Prof. Jadwiga Kita-Huber, Prof. Zbigniew Miszalski, Prof. Roman Pfitzner i Prof. Zbigniew Sawłowicz. W Biurze Konferencji ofiarnie udzielali się nasi młodsi koledzy- doktoranci pod kierownictwem Pani dr Agnieszki Brzózki (UJ) oraz Pani Agnieszki Dziok (AGH). Pod ich adresem kierujemy również wyrazy uznania i podziękowania.


Organizatorzy
Marian Jaskuła
Henryk Figiel

A0005

DSCF4625

E0008 2

G0002

H0005

Joomla Templates by Joomla51.com