Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

Lublin, 15 marca 2018 r.

 Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum

ul. Św. Marcin 90,
61-809 Poznań

Szanowni Państwo,


W dniu 1 marca 2018r. odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze Oddziału Lubelskiego SHP, w trakcie jego przebiegu podsumowano działania ustępującego Zarządu. Następnie dokonano głosowania i wyboru nowych władz Oddziału Lubelskiego SHP na kadencję 2018 – 2020.


Po ukonstytuowaniu się skład nowego zarządu jest następujący:
Prezes: prof. dr hab. Marek Kosmulski
Zastępca prezesa: dr Bronisław Jaworski
Sekretarz: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
Członkowie zarządu: prof. dr hab. Tadeusz Dzido
prof. dr hab. Eugeniusz Grela
prof. dr hab. Andrzej Sękowski.

Nowe władze zobowiązały się do aktywniejszej działalności i promocji SHP na Lubelszczyźnie, między innymi poprzez zachęcenie młodych pracowników nauki do korzystania z możliwości jakie oferuje SHP oraz Fundacja Alexandra von Humboldta. Ponadto przyjęto propozycję organizacji spotkań w instytutach/katedrach/zakładach uczelni, w których zatrudnieni są stypendyści AvH. Wskazano też na celowość organizacji wizyt i spotkań w wiodących firmach i instytucjach Lubelszczyzny, np. w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Protokołował: Kazimierz Trębacz

Joomla Templates by Joomla51.com