Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

Profesor Bogusław Buszewski członkiem Europejskiej Akademii Nauki i SztukiW dniach 6-7 marca 2020 r. w murach Uniwersytetu w Salzburgu (Austria) odbyło się doroczne, plenarne posiedzenie Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (European Academy of Sciences and Arts – EASA). EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji i towarzystw naukowych i artystycznych w Europie. Członkami jej jest ponad 2000 naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów i jeden papież - Bendykta XVI. W 2019 roku do swojego grona Akademia zaprosiła profesora Bogusława Buszewskiego, chemika, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkami EASA z Polski są m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Lucjan Pawłowski czy prof. Michał Kleiber, który od 2015 r pełni funkcje wiceprezydenta.

Nadrzędnym celem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki jest promowanie nauki oraz wolności naukowej i artystycznej w poszukiwaniu prawdy. Akademia stawia sobie za zadania analizę i rozwiązywanie, we współpracy z przedstawicielami władz wyznań i religii, problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem i wspieranie twórczości naukowej i artystycznej na poziomie lokalnym (krajowym) i globalnym (europejskim).

Uroczystość wręczenia nominacji, nowo powołanym członkom Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, odbyła się w słynnej Reprezentacyjnej Auli salzburskiej Residenz. Całość uświetniły obchody jubileuszu 30-lecia powołania Akademii (7 marca 1990 r).

W laudacji czytamy: prof. dr hab. Bogusław Buszewski jest uznanym w Polsce jak i za granicą wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej, a zwłaszcza metod separacyjnych (chromatografia i techniki elektromigracyjne, przygotowanie próbek, spektrometria mas, adsorpcja, -omiki). Jest twórcą tzw. Toruńskiej Szkoły Chemii Analitycznej. Patentowych, 18 książek i opracowań Wypromował ponad 40 doktorów, mentor 20 habilitantów i 5-ciu profesorów. Autor i współautor ponad 600 publikacji, 56 patentów i zgłoszeń patentowych, 18 książek i opracowań monograficznych, w tym haseł w prestiżowej Encyklopedii Chemii Analitycznej (Academic Press, London) cytowanych ponad 12 500 razy, współczynnik Hirscha 51. Członek rad redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych.

Prof. B. Buszewski doktorat uzyskał w 1986 na Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie, a doktora habilitowanego w 1992 r. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Był prezesem Societas Humboldtiana Polonorum (2007-2013), Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2010-2015) oraz prezydentem European Society of Separation Sciences (EuSSS) (2008-2016). Obecnie jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2016) a od trzech kadencji prezydentem Central European Group for Separation Sciences (CEGSS) (od 2010). Stypendium naukowe odbył na Uniwersytecie w Tübingen (1989-1992) jako stypendysta Fundacji Humboldta, oraz na Stanowym Uniwersytecie w Kent, OH, USA (1992-1994) jak również licznych ośrodkach akademickich: Chin, Japonii, Australii, Południowej Afryki, Brazylii i Europy. Jest organizatorem i kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1994 r.), a od 2010 roku jest twórcą i kierownikiem Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Laureat licznych nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych w tym Doktorem Honoris Cause 6 uczelni. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

(opr. Dr Joanna Rudnicka)

Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy!

Dr Joanna Rudnicka

Joomla Templates by Joomla51.com