Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

Profesor Dionizy DudekDnia 3 maja 2020 r. odszedł od nas nasz Kolega humboldtczyk prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek. Był absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Całe swoje życie zawodowe związany był z Politechnika Wrocławską, Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Techniczno Inżynieryjnym z siedzibą w Wałbrzychu, w którego utworzeniu aktywnie uczestniczył.
Profesor Dionizy Dudek był twórcą polskiej szkoły maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego w obszarze ich badań doświadczalnych, diagnostyki i inżynierii degradacji. Jego główne prace dotyczyły identyfikacji obciążeń i odkształceń statycznych i dynamicznych ustrojów nośnych maszyn w warunkach eksploatacji. Współpracował przez ponad 40 lat z wszystkimi polskimi kopalniami górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Wypromował 10 doktorów.

Wśród licznych pełnionych przez niego funkcji należy wymienić: Dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, kierownik Zakładu Inżynierii Niezawodności i Diagnostyki, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”, członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, członek Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Za długoletnią i sumienną pracę odznaczony wieloma medalami i nagrodami państwowymi i uczelnianymi w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką AZS, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz nagrodą im. Romana Sobolskiego, nagrodami Rektora, Dziekana i Dyrektora.

Kol. Dionizy Dudek odbywał swoje stypendium w roku 1977 w Universität Karlsruhe (TH) [Prof. Dr. Günter Kühn] oraz w Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen [Prof. Dr. Rolf Dieter Stoll].
Był członkiem SHP od jego powstania w roku 1989.

Rodzinie i Bliskim naszego Kolegi przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd Główny SHP

Joomla Templates by Joomla51.com