Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

Fundacja Humboldta poinformowała nas o możliwości ubiegania się o staże podoktorskie w Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria w Warszawie.
Może ktoś z Państwa współpracowników byłby zainteresowany.

(szczegółowa informacja w załączeniu)

Zarząd Główny SHP

Joomla Templates by Joomla51.com