Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

Pan dr hab. Michał Nemeth, wybitny językoznawca, hungarysta i turkolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, uzyskał prestiżowy grant ERC Starting Grant w programie Horyzont 2020 pt. „(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language”.

 

Jest to projekt badawczy, w ramach którego powstaje cyfrowe wydanie całej Biblii Hebrajskiej w przekładzie na język karaimski wraz ze szczegółowym opisem językowym i paleograficznym źródeł. Wydanie będzie oparte na niepublikowanych dotychczas tekstach utrwalonych pismem hebrajskim, wliczając w to najstarsze zabytki piśmiennictwa karaimskiego. Badania mają również wymiar kulturowy, bowiem nie ma dziś takiego wydania Tanachu w języku karaimskim, z którego przedstawiciele tej mniejszości mogliby skorzystać podczas praktyk religijnych. Przekłady Biblii na język karaimski zachowały się w postaci starych rękopisów lub rzadkich druków napisanych czy też wydrukowanych pismem hebrajskim – pismem, którego dziś Karaimi czytać już nie potrafią. Odnalezienie i należyte opracowanie tych źródeł jest więc nie tylko ważnym wyzwaniem naukowym, ale ma również kluczowe znaczenie dla zachowania zagrożonej kultury karaimskiej, biorąc pod uwagę fakt, że Biblia hebrajska jest fundamentem religii karaimskiej jako jedyne źródło wartości moralnych.

Prof. Németh jest też jednym z pięciu laureatów indywidualnych wyróżnień w konkursie "Gwiazdy Horyzontu 2020" Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Krakowie dla najaktywniejszych uczestników i podmiotów w kończącym się programie ramowym KE - Horyzont 2020.

Prof. Németh był stypendystą Fundacji Humboldta (stypendium odbył w 2015 r. w Johannes Gutenberg Universität Mainz pod opieką prof. Prof. Dr. Juliana Rentzscha).

Więcej o sylwetce i osiągnięciach laureata można przeczytać pod linkiem:
https://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci-rpk,157,gwiazdy-horyzontu-2020,1645.chtm

Serdecznie gratulujemy!

Pan dr hab. Michał Nemeth, wybitny językoznawca, hungarysta i turkolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, uzyskał prestiżowy grant ERC Starting Grant w programie Horyzont 2020 pt. „(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language”. Jest to projekt badawczy, w ramach którego powstaje cyfrowe wydanie całej Biblii Hebrajskiej w przekładzie na język karaimski wraz ze szczegółowym opisem językowym i paleograficznym źródeł. Wydanie będzie oparte na niepublikowanych dotychczas tekstach utrwalonych pismem hebrajskim, wliczając w to najstarsze zabytki piśmiennictwa karaimskiego. Badania mają również wymiar kulturowy, bowiem nie ma dziś takiego wydania Tanachu w języku karaimskim, z którego przedstawiciele tej mniejszości mogliby skorzystać podczas praktyk religijnych. Przekłady Biblii na język karaimski zachowały się w postaci starych rękopisów lub rzadkich druków napisanych czy też wydrukowanych pismem hebrajskim – pismem, którego dziś Karaimi czytać już nie potrafią. Odnalezienie i należyte opracowanie tych źródeł jest więc nie tylko ważnym wyzwaniem naukowym, ale ma również kluczowe znaczenie dla zachowania zagrożonej kultury karaimskiej, biorąc pod uwagę fakt, że Biblia hebrajska jest fundamentem religii karaimskiej jako jedyne źródło wartości moralnych.

Prof. Németh jest też jednym z pięciu laureatów indywidualnych wyróżnień w konkursie "Gwiazdy Horyzontu 2020" Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Krakowie dla najaktywniejszych uczestników i podmiotów w kończącym się programie ramowym KE - Horyzont 2020.

Prof. Németh był stypendystą Fundacji Humboldta (stypendium odbył w 2015 r. wJohannes Gutenberg Universität Mainz pod opieką prof. Prof. Dr. Juliana Rentzscha).

Więcej o sylwetce i osiągnięciach laureata można przeczytać pod linkiem:

https://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci-rpk,157,gwiazdy-horyzontu-2020,1645.chtm

Serdecznie gratulujemy!

Joomla Templates by Joomla51.com