Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Aktualności

prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor BorodziejZe smutkiem informujemy, że dnia 12.07.2021 r. odszedł od nas w wieku 65 lat, po ciężkiej chorobie Kolega prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Borodziej wybitny historyk specjalizujący się we współczesnej historii Polski, Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Prof. Borodziej związany był od czasów studenckich z Uniwersytetem Warszawskim i w latach 1999-2002 pełnił tam funkcję prorektora. Wykładał także jako Gastprofessor na Uniwersytecie Filipa w Marburgu oraz na Uniwersytecie im. Schillera w Jenie.

Prof. Borodziej był polskim współprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie; obecnie przewodniczył Radzie Naukowej powstającego Domu Europejskiej Historii w Brukseli, a także pełnił funkcję współdyrektora Imre Kertész Kolleg w Jenie. Był On również redaktorem naczelnym serii "Polskie Dokumenty Dyplomatyczne", wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

W Zmarłym tracimy ciekawego Człowieka, wybitnego naukowca i autora licznych publikacji, a także osobę zasłużoną dla rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Wśród licznych wyróżnień Zmarłego wymienić należy nagrodę Herdera (2006), przyznawaną naukowcom i artystom z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, którzy przyczynili się do zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, nagrodę im. Carla von Ossietzky'ego (2011), fundowaną od 1981 roku przez miasto Oldenburg, za pracę nad zbliżeniem polsko-niemieckim jak też otrzymaną w 2020 r. nagrodę badawczą Fundacji Maxa Webera działającej przy Kolegium Historycznym w Monachium.

Prof. Borodziej odbywał stypendium Humboldta w 1989 r. w Institut für Osteuropeische Geschichte der Universität Tübingen pod kierownictwem naukowym Prof. Dietricha Geyera.

Zmarły był członkiem Oddziału Warszawskiego SHP od 1991 r.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny SHP

Joomla Templates by Joomla51.com