Alexander von Humboldt-Foundation:

Wyrażamy głęboki żal z powodu odejścia

Pana Prof. zw. dr hab. inż. Józefa J. Ziółkowskiego, dr h.c. mult.

jednego z czołowych przedstawicieli polskiej chemii nieorganicznej, światowej sławy autorytetu w dziedzinie katalizy homogenicznej, światowej sławy autorytetu w dziedzinie katalizy homogenicznej z udziałem związków koordynacyjnych.

Prof. dr hab. inż. Józef Ziółkowski był członkiem Societas Humboldtiana Polonorum - Towarzystwo Naukowe, aktywnie uczestniczącym i wspierającym inicjatywy Naszego Towarzystwa.

W imieniu własnym oraz społeczności byłych stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Societas Humboldtiana Polonorum), proszę o przyjęcie wyrazów ubolewanie i współczucia. Śmierć Pana Profesora, drogiego nam Józia, jest niepowetowaną stratą nie tylko dla polskiej nauki i Naszego Stowarzyszenia.

 Łączę się w bólu

Prof. Bogusław Buszewski

Joomla Templates by Joomla51.com