Alexander von Humboldt-Foundation:

Milo nam poinformować, że Zjazd Naukowy Polskiego
Towarzystwa Chemicznego
, ktory obradowal niedawno w Łodzi wybrał
nowy zarząd glówny i w jego sklad weszli także humboldtczycy:

Prof. dr hab, Boguslaw Buszewski - jako prezes PTChem
Prof. dr hab. Małgorzata Witko - jako członek ZG PTChem.


Kol. Buszewski odbywał stypendium Humboldta w 1998 r. w
Uniwersytecie w Tübingen pod kierownictwem Prof. Dr. Ernsta Bayera.
Aktualnie kieruje Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK a
także pełni funkcje prezesa SHP.

Kol. Małgorzata Witko odbyła stypendium Humboldta w roku 1992 w FHI
(MPG) w Berlinie. Aktualnie jest dyrektorem Instytutu Katalizy i
Fiztkochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy!
Joomla Templates by Joomla51.com