Alexander von Humboldt-Foundation:

Jednym z laureatów nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2009 został prof. Jerzy Strzelczyk, historyk z UAM w Poznaniu. Nagrodę otrzymał za rozprawę Pióro w wątłych dłoniach, pokazującą w nowatorski sposób wkład twórczości intelektualnej kobiet w rozwój cywilizacji europejskiej od starożytności do przełomu X/XI w.
Prof. Strzelczyk odbywał stypendium w 1977 r. w Uniwersytecie w Giessen pod kierownictwem prof. Herberta Ludata.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Joomla Templates by Joomla51.com