Alexander von Humboldt-Foundation:

Koleżanki i Koledzy!

Miło nam poinformować, że profesor Paweł Sysa z SGGW w Warszawie ponownie wybrany został przez Zgromadzenie Ogólne Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy wice-prezydentem tej Akademii na lata 2013-2015.

Powierzenie tak ważnej funkcji cudzoziemcowi to najlepszy dowód uznania dla jego kwalifikacji i osiągnięć.

Prof. Sysa odbywał stypendium Humboldta w roku 1976 w Uni Giessen Instytut für Erbpathologie pod kierownictwem Prof. Georg W. Riecka.

Prof. Sysa jest członkiem SHP od jego powstania w roku 1989.

Więcej o związkach naszego Kolegi z Ukrainą można przeczytać pod adresem

http://www.sggw.pl/2013/01/09/profesor-pawel-sysa-wice-prezydentem-akademii-nauk-szkolnictwa-wyzszego-ukrainy/

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Joomla Templates by Joomla51.com