Alexander von Humboldt-Foundation:

Uprzejmie informujemy, ze Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 11 maja 2013 podjął uchwałę o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zebrania Członków SHP zaplanowanego na dzień 6 lipca 2013 r. w Poznaniu o następujące punkty:

7a – Podjęcie uchwały o nadaniu godności członka honorowego Societas Humboldtiana Polonorum

7b – Podjęcie uchwały o zmianach w statucie w paragrafach 11, 12, 15 i 23 dotyczących godności członka honorowego

Joomla Templates by Joomla51.com