Alexander von Humboldt-Foundation:

Koleżanki i Koledzy,
w dniach 4-7 lipca 2013 r. odbył się w Poznaniu 9. Międzynarodowy Kongres SHP pt. ,,Bezpieczny Świat: Zrozumienie- Zaufanie-Odpowiedzialność''.

Jego celem było uczczenie faktu, iż przed 25 laty w Poznaniu podjęte zostały starania, które uwieńczone zostały założeniem naszego Stowarzyszenia.

Patronat nad Kongresem objęli Prezydenci Polski i Niemiec, a ceremonię otwarcia zaszczycili swoją obecnością m.in. Prezydent Fundacji Profesor Helmut Schwarz, Pani Cornelia Pieper – wiceminister spraw zagranicznych RFN oraz ambasador Niemiec w Warszawie Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch.

Na Kongresie pojawili się ponadto m.in. dr Heinrich Pfeiffer, dr Gisela Janetzke, dr Dietrich Papenfuss, dr Manfred Osten oraz dr Konrad Buschbeck. Jednym z referentów był Profesor Erwin Neher- niemiecki biochemik i laureat Nagrody Nobla.

b_150_98_16777215_00_images_humboldt_news_9shp1.jpgb_150_82_16777215_00_images_humboldt_news_9shp2.jpgb_150_154_16777215_00_images_humboldt_news_9shp3.jpg

W Kongresie uczestniczyło łącznie około 180 osób w tym niemal 80 Humboldtczyków. Oprócz naszych krajowych przedstawicieli Stowarzyszenia, gościliśmy również przedstawicieli kilku zagranicznych oddziałów. Kongresowi towarzyszyła Sekcja Młodych Badaczy, w której wzięło udział około 50 młodych uczonych z Polski i z zagranicy. Głównymi nagrodami za najlepsze prezentacje młodych badaczy było 12 krótkookresowych stypendiów w Niemczech ufundowanych przez DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst).

Obrady Kongresu miały miejsce w nowoczesnym Centrum Kongresowym Politechniki Poznańskiej, a Gala Dinner odbyła się w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Kongresowi towarzyszyła wystawa poświęcona historii istnienia SHP, przygotowana przez kol. Andrzeja Więckowskiego (część merytoryczna) oraz p. Annę i Jurka Galiców (realizacja techniczna). Obrady przebiegały wg programu zamieszczonego na stronie internetowej: http://9kongresshp.put.poznan.pl/.

Spotkanie Kongresowe było również okazją do wręczenia naszym działaczom i przyjaciołom medali oraz pamiątkowych wyróżnień. Uchwałą Zarządu Głównego Medal SHP otrzymali: Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch, kol. Danuta Bauman (pośmiertnie na ręce Rodziny) oraz kol. Marian Jaskuła. Laurem SHP wyróżnieni zostali: p. Iwona Tuszyńska z ambasady RFN w Warszawie, Dr. Hans Golombek z DAAD, kol. Halina Gabryś, kol. Tadeusz Krzemiński, kol. Halina Podbielska, kol. Tomasz Sterzyński, kol. Tadeusz Trziszka, kol. Zbigniew Zagórski i kol. Alfred Zmitrowicz. Specjalny dyplom dziękczynny podpisany przez wszystkich uczestników Kongresu otrzymał kol. Waldemar Pfeiffer – inicjator powstania SHP.

Ponadto, Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru nowych władz. Prezesem ZG wybrany został kol. Tomasz Sterzyński z Poznania, a Sekretarzem Generalnym kol. Arkadiusz Wudarski z Częstochowy. W skład prezydium ZG weszli ponadto: kol. Adam Borkowski (Wiceprezes), kol. Andrzej Kłonkowski (Wiceprezes) oraz kol. Ewa Stachowska (Skarbnik).

Nowo wybranemu ZG życzymy wielu sukcesów i spełnienia obietnic wyborczych.

Walne Zebranie postanowiło także, na wniosek ustępującego Zarządu Głównego, nadać po raz pierwszy w naszej historii członkostwo honorowe SHP. Otrzymali je: Dr. Heinrich Pfeiffer, Dr. Gisela Janetzke, Dr. Dietrich Papenfuss, p. Ewa Grząślewicz, Dr. Konrad Buschbeck, Prof. Gordana Jovanovic (Serbia) oraz Prof. Anatoli Sidorenko (Mołdawia). Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w czasie Gali Dinner w sobotę 6 lipca.

Kongres mógł odbyć się dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji AvH oraz Politechniki Poznańskiej, a także innych osób i instytucji m.in. DAAD, UAM, FWPN, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki, Firmy Perlan-Technologies. Wszystkim sponsorom za wsparcie serdecznie dziękujemy.

W imieniu ustępującego Zarządu Głównego,
Bogusław Buszewski
Prezes

 

Joomla Templates by Joomla51.com