Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

b_160_160_16777215_00_images_humboldt_news_prof_kosinski.jpgW dniu 14 marca odszedł od nas zasłużony członek Societas Humboldtiana Polonorum, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Skarbnik Oddziału Warszawskiego Profesor dr hab. Witold Kosiński.

Profesor Kosiński urodził się w Krakowie w 1946 r. Uczęszczał do liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Maturę zdał w roku 1964 i w tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 r. uzyskał tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1972-2001 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W 1972r . uzyskał w tym instytucie stopień doktora, a w 1984 r. — stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki. Tytuł profesora został mu nadany w roku 1993.

W IPPT PAN Profesor Kosiński był Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Optyczno-Komputerowych Metod Mechaniki, Członkiem Rady Naukowej i Przewodniczącym Komisji Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich z dziedziny informatyki.

Od roku 1999 Profesor Kosiński pracował w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. W latach 1999-2005 był Prorektorem ds. naukowych tej uczelni, od początku zatrudnienia był Członkiem Senatu i Kierownikiem Katedry Systemów Inteligentnych.

Profesor Witold Kosiński był Członkiem Komitetów Informatyki i Mechaniki PAN. W latach 2000-2011 był Redaktorem Naczelnym pisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego „Matematyka Stosowana". Był też Członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Archiwum Mechaniki Stosowanej", wydawanego przez IPPT PAN. Wśród wielu Towarzystw Naukowych, których członkiem był Profesor Kosiński,wymienić można między innymi Polskie Towarzystwo Matematyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych, w którym był Członkiem Zarządu.

Zainteresowania badawcze Profesora Kosińskiego obejmowały szerokie spektrum zastosowań matematyki. W latach 1972-2000 były to głównie zagadnienia z zakresu mechaniki, jak termodynamika, a także propagacja fal w ośrodkach ciągłych. Kolejno Profesor poświęcił swoją uwagę fizyce i takim zagadnieniom jak sieci neuronowe, komputerowa analiza obrazów czy inteligencja obliczeniowa. Do znaczących osiągnięć Profesora Witolda Kosińskiego należy uogólnienie liczb rozmytych na skierowane liczby rozmyte (ordered fuzzy numbers), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska matematyków.

Dla nas Profesor Witold Kosiński był Witkiem, którego szanowaliśmy za wybitne osiągnięcia naukowe i oddanie sprawom Societas, a lubiliśmy za poczucie humoru i życzliwy stosunek do ludzi. Witek był duszą towarzystwa na Kongresach, spotkaniach naukowych czy spływach kajakowych. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, tryskał energią i pomysłami.

Takim pozostanie w naszej pamięci.

 

Joomla Templates by Joomla51.com