Alexander von Humboldt-Foundation:

Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski były przewodniczący Zarządu Głównego SHP, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Rektor Elekt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał w dniu 19 kwietnia 2005. z rąk J. E. Ambasadora RFN w Polsce dr Reinharda Schweppe Krzyż Zasługi I klasy Orderu Zas?ugi Republiki Federalnej Niemiec.

Serdecznie gratulujemy! 

Joomla Templates by Joomla51.com