Aktualności

Spotkanie w sprawie konferencji SHP „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa”


W dniu 10 stycznia 2015 roku, w Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej, odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego konferencji naukowej Societas Humboldtiana Polonorum „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa” (9-10 kwietnia 2015 roku).
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie Wojciech Dajczak, Waldemar Pfeiffer, Aldona Sopata, Tomasz Sterzyński, Andrzej B. Więckowski oraz Arkadiusz Wudarski. Przedmiotem obrad było omówienie programu naukowego konferencji oraz spraw organizacyjnych związanych z  konferencją.
SHP