Aktualności

20-lecie istnienia SHP - VIP Tagung: Lublin 7-10 maja 2009


Koleżanki i Koledzy!
 W nadchodzącym roku Societas Humboldtiana Polonorum
obchodzić będzie 20-lecie istnienia.
 
Z tej okazji oddział Lubelski SHP podjął się organizacji spotkania, którego wiodący tytuł brzmi:

Humanizm w nauce i kulturze europejskiej.

Konferencja ta będzie miała charakter VIP-Tagung i planowana jest w dniach
7-10 maja 2009 (Cz-Ni) w Lublinie.

Robocze tematy sesji to:
  • Humanizm w kulturze i nauce
  • Współpraca regionalna
  • Finansowanie nauki
  • Kryteria oceny działalności naukowej
  • Panele dyskusyjne:
  • Humanizm laicki-humanizm chrześcijański
  • Rola i znaczenie klubów humboldtowskich – doświadczenia SHP.
 
SHP