Aktualności

7 Kongres SHP "Transfer wiedzy i wzorców kultury w dobie globalizacji"


Kongres odbył się w Warszawie w dniach 21-24 czerwca 2007 roku i uczestniczyło w nim ok. 250 osób w tym 130 Humboldtczyków Gośćmi kongresu byli m.in. prof. Wolfgang Frühwald prezydent Fundacji Humboldta oraz dr Georg Schütte sekretarz generalny Fundacji. W trakcie uroczystości otwarcia Kongresu co miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały Medale SHP. Otrzymali je: Ryszard Grz??lewicz (posthum), Bogusław Janiszewski (posthum), Stefan Kowalski, Tadeusz Trziszka oraz Witold Małachowski. W dniu 22.06.07 Medal wręczono ambasadorowi RFN Panu dr Reinhardowi Schweppe.
SHP