Aktualności

8. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum


Koleżanki i Koledzy,

Za nami 8. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum, który odbył się w Toruniu w dniach 27-30 czerwca 2010. Impreza ta, w której uczestniczyło 275 osób (w tym 49 cudzoziemców z 13 krajów) były w każdym aspekcie udana. Władze Fundacji reprezentowali prof. Helmut Schwarz, Dr. Gisela Janetzke oraz Dr. Sven Baszio. Udział tak znaczących osobistości to niewątpliwie wyraz uznania Fundacji AvH dla naszej działalności. Niestety z powodu niespodziewanej operacji
nie mógł przyjechać Dr. Heinrich Pfeiffer. Postaramy się w najbliższym czasie zamieścić na naszej stronie domowej obszerniejsze sprawozdanie z przebiegu kongresu.

Również i w Centrali w Bonn nastąpiły zmiany personalne (Dr. Georga Schütte, który w grudniu 2009 r. został sekretarzem stanu w federalnym ministerstwie nauki zastąpił Dr. Enno Aufderheide) za którymi idą także pewne istotne zmiany organizacyjne. Jedna z nich jako konsekwencją wejścia Polski do Unii - klubu państw "bogatych" - jest likwidacja programu Buch- und Gerätspenden (w załączeniu otrzymane z Bonn pismo).
Program ten wygasa z końcem bieżącego roku a więc jeśli ktoś z Koleżanek i Kolegów chciałby z niego jeszcze skorzystać to należy się maksymalnie pospieszyć.

Z humboldtowskim pozdrowieniem,

Prof. Bogusław Buszewski - prezes SHP
Prof. Marian Jaskuła - sekretarz generalny
SHP