Aktualności

Apel o udział w dyskusji na temat ustaw o Nauce


Koleżanki i Koledzy!

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zamieszczone zostały projekty ustaw dotyczące reformy nauki w Polsce, a w szczególności o:
- Narodowym Centrum Nauki,
- Zasadach finansowania badań,
- Instytutach Badawczych,
- Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
- Polskiej Akademii Nauk.

W tak ważnej dyskusji nie może zabraknąć głosu naszego środowiska i dlatego zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich o włączenie się w tę dyskusję. Zarząd Główny planuje przygotowanie naszego stanowiska w sprawie w/w projektów i chcielibyśmy prosić Koleżanki i kolegów o nadsyłanie swoich uwag do projektów ministerialnych, propozycji itd.

Na Państwa uwagi i propozycje oczekujemy przez najbliższe dwa tygodnie.

Z pozdrowieniem

Zarząd Główny SHP

SHP