Aktualności

Apel w sprawie pomocy naukowcom ukraińskim


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Sytuacja polityczna na Ukrainie jest nadal niepewna, a gospodarczo kraj ten stoi na skraju bankructwa. Pamiętając o tym, jak nam pomagano w czasie kryzysu, wyciągnijmy pomocną dłoń do naukowców ukraińskich. Wielu z nas piastuje kierownicze stanowiska na uczelniach lub w instytutach naukowych, wielu pełni funkcje kierowników i krajowych lub unijnych projektów badawczych.
Przyjmijmy Koleżankę lub Kolegę z Ukrainy na staż naukowy, finansowany w ramach środków, które są w naszej dyspozycji. To pozwoli im przetrwać najgorszy okres kryzysu, a nawiązany kontakt może w przyszłości owocować trwałą współpracą.
Zdajemy sobie sprawę z ograniczonych możliwości, jakie da taka oddolna inicjatywa. Ważne jest jednak nie to, ilu osobom pomożemy, lecz sam fakt, że jesteśmy solidarni z nimi.
Wystąpimy także z apelem do Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie specjalnego rządowego programu pomocy naukowcom ukraińskim.
 
Prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
Prezes Societas Humboldtiana
Polonorum
 Prof. dr hab. inż. Adam Borkowski
Wiceprezes Societas Humboldtiana
Polonorum
SHP