Aktualności

Doktorat Honoris Causa dla Prezesa PAN prof. Michała Kleibera


Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber wyróżniony został tytułem Doktora Honoris Causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie z siedzibą w Londynie.

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się podczas inauguracji roku Akademickiego 2007/2008 w dniu 26 października w Londynie. Laudację wygłosił Prorektor PUNO – prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec. Promowany Doktor HC Michał Kleiber wygłosił wykład na temat „Uniwersytet dzisiaj - autonomia, etyka, odpowiedzialność”.

PUNO został założony w roku 1939 we Francji z inicjatywy profesora Oskara Haleckiego i wznowił działalność w roku 1949 w Londynie. Pełne prawa akademickie uzyskał w roku 1952, prowadząc działalność na trzech wydziałach: Humanistycznym, Nauk Społecznych i Nauk Technicznych.

W gronie nielicznych Doktorów Honoris Causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie są między innymi: Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak–Jeziorański, Prezydenci RP na wychodźstwie Edward Raczyński i Stanisław Ostrowski, a także generał profesor Marian Kukiel, generał Stanisław Maczek, profesorowie Oskar Halecki i Stanisław Świaniewicz.

Prof. Kleiber odbywał stypendium Humboldta w roku 1975 w Uniwersytecie w Stuttgarcie pod kierownictwem Prof. Johna H.Argyrisa.
Serdecznie gratulujemy!
SHP