Aktualności

Dyskusja na temat reformy nauki


Aktualnie toczy się dyskusja nt. reformy nauki i jak zawsze w takiej sytuacji zdania są mocno podzielone. Na ręce naszego Prezesa dotarł list od prof. Kaczmarka z Instytutu Biologii im. Nęckiego w Warszawie z prośbą o jego rozpowszechnienie wśród Państwa co też niniejszym czynimy w przeświadczeniu, że w takiej dyskusji nie powinno zabraknąć głosów Humboldtczyków.

Szanowny Panie Profesorze,
Miesiąc temu rząd przedstawił propozycje daleko idącej reformy nauki i szkolnictwa wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?....
Propozycje te wywołały sporą burzę medialna i dyskusje w naszym naukowym środowisku. Mam wrażenie, że wiele z tych dyskusji nie dotyka istoty sprawy, skupiając się na licznych, acz nie zasadniczych, niedociągnięciach dokumentu, przedstawiającego reformę. W rezultacie umyka owa istota: wzrastające (krajowe i europejskie) środki na naukę; (budżet na 2008 r. stanowi 141% tego, który był dostępny w 2005 r.) i potrzeba ich optymalnego wykorzystania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje tu wiele bardzo konkretnych rozwiązań, w tym i kontrowersyjnych, ale opartych o wspólna myśl przewodnią o konieczności zwiększenia konkurencyjności w staraniu się o środki na badania i ułatwieniu samodzielnego startu młodym uczonym. Co jednak najważniejsze, Ministerstwo zaprasza nasze środowisko do debaty. Mam jednak ostatnio niejednokrotnie wrażenie, że nie chcemy tej debaty podjąć, a propozycje Ministerstwa odrzucamy a priori. Ceniąc wysoko autorytet Pana Profesora w środowisku i wkład w rozwój naukowy młodych badaczy, zwracam się z prośbą o poparcie i rozpowszechnienie apelu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, placówki od samego początku realizującej zasady stanowiące zrąb proponowanej reformy (http://www.iimcb.gov.pl/apel.php ).
Z wyrazami szacunku i poważania,

Prof. Leszek Kaczmarek
Nencki Institute
3, Pasteur Str.
02-093 Warsaw, Poland
phone: +(48) 22 650 3001
http://neurogene.nencki.gov.pl
fax: +(48) 22 822 5342
SHP