Aktualności

Forschung und Bildung in Europa - Neue Moeglichkeiten und Barrieren


Taki tytuł nosiła tradycyjna już konferencja VIP-ów, która odbyła się w Toruniu w dniach 9-12 marca 2006 jako jedna z imprez kończących rok polsko-niemiecki. W konferencji wzięło 80 osób w tej liczbie prawie 50 Humboldtczyków zajmujące znaczące pozycje w polskiej nauce i 18 gości zagranicznych z Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Konferencję zaszczycili swoim udziałem m.in. Pani Jutta Frasch- minister pełnomocny w ambasadzie RFN w Warszawie, Dr. Georg Sch??tte – sekretarz generalny AvH-Stiftung oraz Dr. Sven Baszio – kierownik referatu Europa I w Fundacji.
Za zorganizowanie konferencji serdecznie dziękujemy Kolegom z oddziału Toruńskiego a w szczególności kol. Bogusławowi Buszewskiemu oraz kol. Franciszkowi Rozpłochowi.
SHP