Aktualności

Forschung und Bildung in Europa - Neue Perspektiven und Barrieren


To tytuł kolejnego VIP-Tagung, który SHP wspólnie z Fundacją AvH organizuje w dniach 9-12 marca 2006 r. w Toruniu. Bezpośrednim organizatorem jest Oddział Toruński. Program seminarium można znależć pod adresem http:///www.chem.uni.torun.pl/~pinez/SR.html. Bliższych informacji udziela także kol. Bogusław Buszewski (bbusz@chem.uni.torun.pl). Przy tej okazji odbędzie się w Toruniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków poświęcone formalnym zmianom w statucie umożliwiającym jego dalej idące modyfikacje podczas kolejnego Zebrania, które odbędzie się podczas kongresu SHP w Warszawie w czerwcu 2007 r. Członkowie SHP otrzymają w najbliąszych dniach oddzielne zawiadomienia.
Zarząd Główny SHP 
SHP