Aktualności

Forum "Ethics and Science for Environment"


SHP organizuje w dniach 12-14 października w Toruniu Humboldt-Kolleg i do uczestnictwa w nim zapraszamy wszystkich Humboldtczyków prosząc ich jednocześnie także o zgłaszanie kandydatur młodych badaczy - potencjalnych przyszłych stypendystów. Uczestnictwo w Forum jest dla Humboldtczyków bezpłatne. Więcej informacji na stronie internetowej Forum
http://www.chem.uni.torun.pl/~pinez/forum/
SHP