Aktualności

Godności honorowe


Aby uhonorować szczególne zasługi na rzecz Societas Humboldtiana Polonorum, wspieranie i propagowanie celów oraz aktywności Towarzystwa ustanowione zostały następujące wyróżnienia honorowe:

Członkostwo honorowe SHP nadawane uchwałą Walnego Zebrania Członków
Lista członków honorowych ustanowionych uchwała WZC z dnia 6 lipca 2013 r.
→ zobacz wykaz członków honorowych SHP
Medal „Za zasługi dla SHP” nadawany uchwałą Zarządu Głównego Societas
(→ lista wyróżnionych)
Statuetka „Laur SHP” nadawany decyzją Prezydium Zarządu Głównego SHP
(→ lista wyróżnionych)W roku 2009 z okazji 20-lecia istnienia Societas Humboldtiana Polonorum kol. Waldemar Pfeiffer z Poznania – inicjator powstania Towarzystwa i j prezes trzech pierwszych kadencji władz SHP (1989-1998), decyzją ZG obdarzony został tytułem „honorowego Prezesa SHP”.
Uroczyste wręczenie dyplomu miało miejsce w dniu 7 maja 2009 w Lublinie podczas otwarcia konferencji naukowej Humboldt-Kolleg noszącej tytuł ”Der Humanismus in der Wissenschaft und Kultur Europas”.   
 
SHP