Aktualności

Green Talents


Koleżanki i Koledzy!

Ministerstwo Edukacji i Badań RFN zwróciło się do nas z prośba o rozpropagowanie konkursu GREEN TALENTS adresowanego  do młodych naukowców (w wieku do 35 lat) pracujących w obszarze nauk ścisłych i technicznych i zajmujących się szeroko rozumianymi nowymi technologiami przyjaznymi dla środowiska. 15 zwycięzcom tego konkursu BMBF funduje uczestnictwo w tygodniowym forum, które odbędzie się latem w Niemczech w wiodących ośrodkach naukowych.
SHP