Aktualności

Humanizm w nauce i kulturze Europy


W dniach 7-10 maja 2009 miał miejsce w Lublinie nasz kolejny Humboldt-Kolleg, w którym udział wzięło 137 uczestników (w tym 39 osób z zagranicy). Szczególną okazją była 20 rocznica założenia Societas jak też i 150 rocznica śmierci Patrona Fundacji AvH. Fundację  reprezentowali: dr Gisela Janetzke oraz dr Heinrich Pfeiffer, którzy towarzyszyli nam także przed 20 laty w Poznaniu podczas zakładania SHP. Kolleg był doskonałą okazją do spotkań i wspomnień jak też do dyskusji nt. roli SHP  w regionalnej współpracy z klubami humboldtowskimi naszych wschodnich sąsiadów. Referat plenarny wygłosił metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KULu ks. Prof. Józef Życiński, który także uczestniczył później w dyskusji panelowej nt. humanizmu chrześcijańskiego i laickiego. Łącznie wygłoszonych zostało 27 referatów, odbyły się dwie dyskusje panelowe oraz sesja posterowa młodych badaczy, w której uczestniczyło 35 osób. Autorzy najlepszych prezentacji wyróżnieni zostali nagrodami, które wręczono im w scenerii kawiarni Czarcia Łapa w trakcie pożegnalnej kolacji.
W trakcie ceremonii otwarcia godnością Honorowego Prezesa SHP obdarzony został kol Waldek Pfeiffer, byli Prezesi dostali pamiątkowe portrety a Pan Michał Zaleski, prezydent m. Torunia otrzymał Medal Societas Humboldtiana Polonorum. Statuetki i dyplomy nowoustanowionego wyróżnienia Laur Societas Humboldtiana Polonorum otrzymali kol. Waldek Pfeiffer, dr Heinrich Pfeiffer oraz Fundacja AvH.
Organizatorem kollegu był Lubelski oddział SHP, któremu Prezydium serdecznie dziękuję za podjęcie się tego zadania. Szczególne podziękowania kierujemy do kol. Zbigniewa Zagórskiego oraz Pani dr Agnieszki Kudasiewicz-Kardaszewskiej.

Informację o naszym kollegu zamieściła także Fundacja w ostatnim numerze Newsletter 3/2009 pod tym adresem.
SHP