Aktualności

Humboldt-Kolleg


„Nanotechnologie: Errungenschaften der Wissenschaft und ihre Einfluss auf die Gesellschaft“ odbędzie się w Gdańsku w terminie 24-26 maja 2007 roku. Organizatorem jest Gdański Oddział SHP. Bliższych informacji udziela przewodniczący oddziału kol. Andrzej Kłonkowski - aklonk@chem.univ.gda.pl.
Zainteresowane Koleżanki i Kolegów zapraszamy do udziału w tej konferencji.
SHP