Aktualności

Humboldt-Kolleg- Kraków, 21-23 czerwca 2015


W dniach 21-23 czerwca 2015 odbył się w Krakowie Humboldt-Kolleg pn. Progress in Biomedicine & Neuromedicine z udziałem laureata nagrody Nobla prof. Erwina Nehera z Getyngi. Konferencja była zorganizowana na Akademii Górniczo-Hutniczej  przy współpracy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W konferencji tej uczestniczyły 94 osoby (w tym 21 humboldtczyków z Polski i 3 z zagranicy oraz 32 młodych badaczy z Polski i 3 z zagranicy). Materiały konferencji obejmujące streszczenia wykładów oraz prezentacji posterowych młodych uczonych wydane zostały w formie książkowej pn.: „Progress in biomedicine & neuromedicine”, pod redakcją M. Jaskuły; (Kraków 2015, 141 stron, ISBN 978-83-942248-1-3).  Oprócz zarejestrowanych uczestników w wybranych wykładach uczestniczyli też liczni zainteresowani doktoranci i studenci. Na zakończenie konferencji przeprowadzono bardzo udany panel dyskusyjny dotyczący perspektyw rozwoju nauk przyrodniczych, z prof. E. Neherem, w którym uczestniczyło wielu młodych badaczy i doktorantów.
SHP