Aktualności

Humboldt-Kolleg „Autobiografie in der Literatur und den Künsten"


Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszeniem Stypendystów Fundacji Alexandra-von-Humboldta Societas Humboldtiana Polonorum serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję (Humboldt-Kolleg) pt. „Autobiografie in der Literatur und den Künsten”, która odbędzie się w dniach 19-22.10.2017 w Uniwersytecie Jagiellońskim (sala M. Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul Jagiellońska 15). Zaproszenie do udziału w kollegu przyjęli literaturoznawcy, medioznawcy i badacze komiksu z ośrodków naukowych z Austrii, Danii, Niemiec, Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA. Kolleg został objęty patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciecha Nowaka.
SHP