Aktualności

Humboldt Kolleg w Algerii


W dniach 20-22 maja 2024 r. na imienne zaproszenie Klubu Humboldtowskiego Maghrebu kol.kol. Halina Gabryś, Marian Jaskuła oraz Zbigniew Miszalski uczestniczyli w Humboldt-Kolleg w Algierze noszącym tytuł  „Chemistry of Nano- and Biosystems: From Research to Applications” prezentując tam wykłady z obszaru swoich badań naukowych.

Program trzydniowej konferencji obejmował  54 wystąpienia ustne humboldtczyków i zaproszonych wykładowców oraz liczne prezentacje posterowe lokalnych młodych badaczy. W konferencji uczestniczyło 120 osób z 12 krajów - w tym 28 humboldtczyków skupionych w klubie  Maghrebu.

Organizatorem kollegu była prof. Majda Sekkal-Rahal  z Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès.

Opr. M. Jaskuła

SHP SHPSHPSHP