Aktualności

Humboldt Kolleg w Kiszyniowie


W dniach 15-18 kwietnia 2024 miał miejsce w Kiszyniowie (Mołdawia) Humboldt-Kolleg noszący tytuł NANO-2024: “Quo Vadis – Ethics of the Scientific Research”. Była to kolejna cykliczna konferencja organizowana przez mołdawski Klub Humboldtowski w ramach obchodów 60-lecia założenia Uniwersytetu Technicznego w Kiszyniowie (TUM).

Klub Mołdawski powstał w 1997 r. i skupia 32 humboldtczyków. Jest to aktywny klub organizujący wiele spotkań i konferencji i kieruje nim prof. Anatoli Sidorenko -.dyrektor Instytutu Elektroniki oraz wiceprezes Mołdawskiej Akademii Nauk.
Klub Humboldtczyków Mołdawii jest od lat naszym partnerem, a prof. Sidorenko otrzymał w roku 2013 w trakcie Kongresu w Poznaniu członkostwo honorowe SHP.
W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób, w tym m.in. goście z USA, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Jordanii, Holandii i Polski, a także liczne grono młodych badaczy. Na zaproszenie Organizatorów w Kollegu w Kiszyniowie uczestniczyli z wykładami Kol. Kol. Adam Łukaszewicz (O. Warszawski SHP), a także Zbigniew Sawłowicz i Marian Jaskuła (Oddział Krakowsko-Katowicki).

Opr. MJ, 3.05.2024
Zdjęcie: Otwarcie konferencji w budynku Uniwersytetu Technicznego w Mołdawii (od lewej: Prof. Ion Thigeneanu –prezydent Mołdawskiej Akademii Nauk, Prof. Vasile Tronciu – prorektor Uniwersytetu Technicznego w Kiszyniowie, Dr. Peter Buschman – wiceprzewodniczący Misji-Ambasady RFN w Kiszyniowie, Prof. Anatoli Sidorenko)

SHP