Aktualności

Humboldt-Kolleg: Nutraceutyki. Wrocław 26-29 maja 2011


Koleżanki i Koledzy humboldtczycy,

Oddział Wrocławski SHP organizuje w dniach
26-29 maja 2011 r. (czwartek-sobota)
Humboldt-Kolleg pt. NUTRACEUTICS, BIOMEDICAL REMEDIES AND PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS FOR PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED DISEASES
poświęcony nutraceutykom – nowoczesnym suplementom diet.

Bogacenie się społeczeństw ma istotny wpływ na zmianę poglądów w zakresie jakości życia, poszukiwania sposobów ograniczających zachorowalność, wydłużania wieku, hamowania procesów starzenia się a także zdrowego trybu życia. Są to więc problemy, które życiowo interesują nas wszystkich i dlatego też WSZYSTKICH HUMBOLDTCZYKÓW bez względu na reprezentowana specjalność naukową serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym Kollegu.

Program Kollegu obejmuje 12 wykładów wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Będą się one koncentrować wokół zagadnień:


  • Jakość życia - zdrowe społeczeństwo
  • Nowe możliwości w prewencji chorób cywilizacyjnych
  • Suplementy diety, regulacje prawne UE
  • Czy najnowsza wiedza jest w stanie przeciwstawić się chorobom cywilizacyjnym? – dyskusja panelowa.

Proponujemy również zwiedzanie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji suplementów diety zlokalizowanej we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Kolleg we Wrocławiu będzie także okazją do spotkania towarzyskiego z innymi humboldtczykami jak też i z przedstawicielami Fundacji AvH, którzy przedstawią nam aktualne programy adresowane zarówno do byłych jak i przyszłym stypendystów.
Wizyta we Wrocławiu to również doskonała okazja do poznania tego pięknego miasta.
Uczestnictwo w Kollegu jest dla humboldtczyków bezpłatne.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie go na adres sekretariatu Kollegu: humboldt.kolleg@pwr.wroc.pl
 
Adres pocztowy
Dr Krystian Chrzan
Politechnika Wrocławska
Instytut I-7
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocławw terminie do 15 lutego 2011.

Ponieważ maj to we Wrocławiu już sezon turystyczny, to ze względu na rezerwację hoteli prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Tradycyjnie planujemy zorganizować sesję młodych badaczy, adresowaną do młodych pracowników oraz doktorantów. Będzie to dla nich okazja zaprezentowania wyników własnych prac badawczych, poznania naszego środowiska oraz bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Fundacji. Planujemy zaprosić do Wrocławia, na koszt SHP 20-25 młodych rekomendowanych przez humboldtczyków.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie posteru poprzedzone nadesłaniem we terminie do 1 marca 2011 r. jednostronicowego abstraktu (edytor Word, czcionka Times New Roman 12, marginesy po 2,5 cm).
Postery dotyczyć mogą wszystkich dziedzin nauki, choć ze zrozumiałych względów pierwszeństwo będą mieć prace związane z tematyką konferencji. Komitet naukowy w terminie do 15 marca dokona selekcji nadesłanych zgłoszeń młodych badaczy oraz opublikuje listę osób zaproszonych na koszt organizatorów. Abstrakty zaakceptowanych prezentacji wydrukowane zostaną w materiałach konferencyjnych.
Abstrakty należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres: Antoni.Mitus@pwr.wroc.pl.


Serdecznie zapraszamy i czekamy na Wasze zgłoszenia
Pobierz formularz zgłoszenia (.doc)

Zarząd Główny SHP
SHP