Aktualności

Humboldtczycy laureatami konkursu Mistrz


Dnia 20 listopada br. odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie  uroczystość wręczenia subsydiów profesorskich w konkursie „Mistrz”, którymi Fundacja Nauki Polskiej postanowiła uhonorować 12 wybitnych, aktywnie działających uczonych, skutecznie łączących pracę naukową z kształceniem młodej kadry. W tym roku konkurs odbywał się po raz dziesiąty i był adresowany do przedstawicieli nauk ścisłych. Wśród laureatów tego konkursu znalazło się także dwu naszych Kolegów Humboldtczyków, a mianowicie:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prezes Zarządu Głównego SHP, który w swym dorobku naukowym obok kilkuset publikacji i patentów ma także 25 wypromowanych doktorów. Prof. Buszewski został nagrodzony za temat badawczy: Nowej generacji mikro-i nanoukłady do oznaczania związków biologicznie aktywnych i mikroorganizmów za pomocą technik separacyjnych.

Prof. Karol Grela z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prof. Grela stypenium Humboldta odbywał w 1999 roku w Max-Planck Institut für Kohlenforschung w Mülheim pod kierownictwem Prof. A. Fürstnera i był najmłodszym z wyróżnionych przez FNP co nas bardzo cieszy. Prof. Grala otrzymał nagrodę za temat badawczy: Pozyskiwanie nowych, przyjaznych środowisku warunków prowadzenia reakcji metatezy – nowe katalizatory, aktywacja, immobilizacja, nowe rozpuszczalniki.

Gratulujemy Laureatom otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia i życzymy Im dalszych sukcesów na niwie naukowej, dydaktycznej jak też nie gasnącego zapału w wychowywaniu kolejnych pokoleń młodych adeptów nauk chemicznych.Serdecznie gratulujemy!
SHP