Aktualności

Humboldtczycy profesorami


Miło nam poinformować, że w grupie  wybitnych uczonych, którzy w dniach 19 września i 5 października br. odebrali z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie znaleźli się także humboldtczycy:

Piotr Pascal Bożek – Instytut Fizyki Jadrowej PAN – w zakresie nauk fizycznych
(stypendium: 1996, Uni Heidelberg, Inst. f. theoreth. Physik bei Prof. J. Hufner).

Lesław Cirko - Instytut Filologii Germańskiej UWr- w zakresie nauk humanistycznych
Członek SHP
(stypendium: 1996, Institut f. Deutsche Sprache bei Prof. J. Ballweg).

Wojciech Gajda - Wydział Matematyki i Informatyki UAM- w zakresie nauk matematycznych
Członek SHP
(stypendium: 1997, Uni Bielefeld, Fak. f. Mathematik bei Prof. F. Waldhausen).

Izabela Surynt
- Wydział Filologiczny UWr – w zakresie nauk humanistycznych
(stypendium: 2003, Technische Universität Dresden bei Prof. W. Schmitz).


Serdecznie gratulujemy
SHP