Aktualności

Humboldtczycy profesorami


Miło nam poinformować, że w grupie  wybitnych uczonych, którzy w minionym półroczu odebrali z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie znaleźli się także humboldtczycy:
Nominacje w dniu 24.02.2011:
Krzysztof Franciszek Sacha – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – w zakresie nauk fizycznych
(stypendium 1999, Uni Marburg bei Prof. B. Eckhardt)
Jacek Andrzej Tafel – Uniwersytet Warszawski – w zakresie nauk fizycznych
(stypendium 1984, Uni Bonn Physikalisches Inst. bei Prof. K.P. Dietz)
Bogudar Paweł Kordasiewicz – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie – w zakresie nauk prawnych
(stypendium 1989, Hamburg 13 MPI f. ausland. u. internationales Recht bei Prof. Hein Kotz)
Nominacje w dniu 29.06.2011 r.:
Witold Stankowski – Uniwersytet Jagielloński – w zakresie nauk humanistycznych
(stypendium 2000, Uni Düsseldorf bei Prof. H. Hecker)
Członek SHP.

Serdecznie gratulujemy.
SHP