Aktualności

Humboldtczycy w składzie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego


W dniu 4 kwietnia 2024 r. premier Donald Tusk na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara powołał Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. W jej skład weszło trzech humboldtczyków – jako przewodniczący Komisji powołany został prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (Uniwersytet Jagielloński), zaś jako członkowie prof. dr hab. Jacek Giezek (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

Celem Komisji jest opracowywanie projektów regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach.

Jak wskazał Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podczas uroczystości wręczenia nominacji, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego wraca do Ministerstwa Sprawiedliwości po ośmiu latach przerwy, bowiem prawo, w tym prawo karne, nie może być tworzone bez udziału ekspertów. Wówczas przy opracowywaniu regulacji powstaje ryzyko wpływów politycznych.

Przewodniczący Komisji prof. Włodzimierz Wróbel podkreślił, że tworzą ją najwybitniejsi eksperci, co daje szansę na tworzenie racjonalnego prawa karnego. Powrót Komisji Kodyfikacyjnych tworzy przestrzeń na dyskusje, w których będą liczyć się argumenty, a nie emocje.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/profesor-wlodzimierz-wrobel-przewodniczacym-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-karnego

SHP