Aktualności

Humboldtczycy we władzach uczelni w kadencji 2008-2012


Prof. Marek S. Krawczyk – JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. Andrzej Tretyn - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wybór ponowny)
Prof. Malgorzata Tafil-Klawe - Prorektor ds. Collegium Medicum  UMK w Toruniu (wybór ponowny)
prof. Jan Godlewski - Prorektor ds. infrastruktury i organizacji Politechniki Gdańskiej
prof. Andrzej Zieliński - Prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych Politechniki Gdańskiej
Prof. Wojciech Wolf - Prorektor ds. studenckich Politechniki Łódzkiej
Prof. Andrzej Sękowski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL (wybór ponowny)
Prof. Stanislaw Ledakowicz - Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej (wybór ponowny)
Prof. Tomasz Justyński – Prodziekan Wydziału Prawa UMK w Toruniu
Prof. Adam Hamrol - JM Rektor Politechniki PoznańskiejSerdecznie gratulujemy! Prosimy Koleżanki i Kolegów Humboldtczyków o zgłaszania kolejnych nominacji.
SHP